REFERENTIES - DOWNLOAD

WETTEKSTEN: • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Klik Hier >>

 • Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28.12.2010).
Klik hier >>

 • Omzendbrief van 7 januari 2011. BZ2011/1.                          Organisatie van de eerste hulp bij ongevallen (EHBO). Klik Hier>>


 • Koninklijk besluit 12 Juni 2006.  Wet dat het bedienen van automatische externe defibrillatoren toelaat.
Klik hier >>

 • Koninklijk besluit 21 april 2007. Wet houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.
Klik hier >>

 • Omzendbrief van 7 september 2007. ICM|DGH|019.                        AED op publieke plaatsen. Toelichting bij het uitvoeringsbesluit (KB 21 april 2007) houdende veiligheid- en andere voorwaarden inzake een AED gebruikt in het kader van een reanimatie.
Klik hier >>

 • Omzendbrief van 10 september 2007. ICM|2007|KBAED|17.          Aan de AED leveranciers, met verklarende elementen van het KB 21 april 2007 en met een oproep tot correcte communicatie naar cliënteel en met enkele specifieke vragen.
Klik hier >>

 • Omzendbrief van 19 december 2007. ICM|2007|KBAED|40.            Aan de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners - ambulanciers, de verschillende ziekenwagendiensten welke deelnemen aan de dringende geneeskundige hulpverlening, ter verduidelijking van het KB van 21 april 2007 houdende veiligheid- en andere voorwaarden inzake een AED gebruikt in het kader van een reanimatie.
Klik hier >>

 • Het ministerieel besluit van 16 maart 2009 over het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen, voor onthaalouders en personeel in opvangvoorzieningen. Klik hier >>REANIMATIEPOSTERS


 • Basic Life Support (BLS) en Automatische Externe Defibrillator (AED) volgens de richtlijnen van het ERC 2010. Klik hier >>


 • Basic Life Support (BLS) bij baby en kind voor de professionele hulpverlener, kinderopvang, ... volgens de richtlijnen van het        ERC 2010. Klik hier>>


 • Reanimatie bij de pasgeborene volgens de richtlijnen van het ERC 2010. Klik hier >>


 • Reanimatie in het ziekenhuis volgens de richtlijnen van het ERC 2010. Klik hier >>


 • Advanced Life Support (ALS) universeel algoritme volgens de richtlijnen van het ERC 2010. Klik hier >>


 • Advanced Life Support (ALS) algoritme bij bradycardie volgens de richtlijnen van het ERC 2010. Klik hier >>


 • Advanced Life Support (ALS) algoritme bij tachycardie volgens de richtlijnen van het ERC 2010. Klik hier >>

Copyright © All Rights Reserved - HEPE 2013